Usuwanie azbestu – nabór wniosków do edycji 2017

Powiat Bytowski zamierza przystąpić do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017). Udział w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na:

  • demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych lub
  • wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych w latach poprzednich i przygotowanych do transportu.

Wysokość dofinansowania jaką może uzyskać Powiat Bytowski, może wynieść do 85% całkowitego kosztu poszczególnych zadań, z zastrzeżeniem jednak, że podatek VAT nie podlega dofinansowaniu (nie jest kosztem kwalifikowanym). Wzorem lat ubiegłych, Powiat Bytowski wspólnie z Gminami naszego powiatu, zamierza współfinansować część pozostałych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest. Zakładany minimalny udział w kosztach po stronie właściciela nieruchomości wyniesie ok. 7%. Zastrzega się jednak, że przypadku uzyskania niższego niż planowane dofinansowania z Funduszu, udział w kosztach przypadający na właściciela może być wyższy od zakładanego.   

Ostateczna wysokość dofinansowania znana będzie po opublikowaniu wyników konkursu przez Fundusz, tj. do 31 maja 2017 r.

W przypadku obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakładana wysokość dofinansowania obejmować będzie wyłącznie dofinansowanie przyznane przez Fundusz. Pozostały koszt usunięcia wyrobów azbestowych, przedsiębiorca uczestniczący w realizacji zadania zobowiązany jest pokryć ze środków własnych.   

Szacunkowy koszt jednostkowy usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem wynosi około 600 zł za tonę oraz 400 zł za tonę w przypadku wyrobów zdemontowanych. Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych nieruchomości określony zostanie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny złożyć wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego”. Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, pokój nr 218 , w terminie do 31 marca 2017 r.

Zgodnie z wymogami Funduszu do wniosku należy załączyć:

  1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) - min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu.  
  2. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – oceną należy załączyć osobno dla każdego obiektu.
  1. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia części kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych przed 2017 rokiem i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, dzikie wysypiska). Do wniosku należy dołączyć wówczas:

  1. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu (szczelnie opakowane folią polietylenową      o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i ułożone na palecie). Zdjęcia należy opisać adresem miejsca/nr działki. 
  2. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia części kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz oświadczenie, że zgłaszane do usunięcia odpady zawierające azbest zostały zdemontowane lub porzucone w danym miejscu przed 2017 rokiem.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele nieruchomość zlokalizowanych na terenie gmin powiatu bytowskiego. Dofinansowanie nie dotyczy zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Planuje się, że prace w zakresie demontażu i odbioru wyrobów azbestowych realizowane będą w okresie od czerwca do października 2017 r.

Informacje o konkursie WFOŚiGW w Gdańsku (edycja 2017):

https://wfos.gdansk.pl/konkurs-dotyczacy-usuwania-azbestu-ogloszony

Do pobrania:

Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Czerwiec 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

  wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

https://www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
https://www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
https://www.zdp.pl
https://www.bip.zdpbytow.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl