Nowy konkurs – edycja 2016

W ramach nowego konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016), tak jak w latach poprzednich dofinansowanie dotyczyć będzie kosztów demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych lub kosztów obejmujących wyłącznie transport i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zdemontowanych w latach poprzednich i przygotowanych do transportu.

Maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu jaką uzyskać może Powiat Bytowski wynosi 85% kosztu kwalifikowanego. Powiat Bytowski wystąpi do władz gmin z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest. Zakładana wysokość dofinansowania wyniesie 95% kosztów (Fundusz 85%, Powiat Bytowski 5%, gminy 5%). Pozostałe 5% kosztów usunięcia wyrobów azbestowych pozostanie do zapłaty po stronie właściciela nieruchomości. W przypadku nie zawarcia porozumienia z gminą, koszt przypadający na właściciela nieruchomości wzrośnie do 10%. Ostateczna wysokość dofinansowania znana będzie po opublikowaniu wyników konkursu przez Fundusz oraz otrzymaniu odpowiedzi z gmin.

W przypadku obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakładana wysokość dofinansowania wyniesie 85%. Pozostałe 15% kosztu, przedsiębiorca uczestniczący w realizacji zadania zobowiązany jest pokryć ze środków własnych.   

Szacunkowy koszt jednostkowy usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem wynosi 600 zł za tonę oraz 400 zł za tonę w przypadku wyrobów zdemontowanych. Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych nieruchomości określony zostanie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy prac oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę ważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego. Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, pokój nr 218 , w terminie do 31 marca 2016 r.

Zgodnie z wymogami Funduszu do wniosku należy załączyć:

 1. Dokumentację fotograficzną obiektu/miejsca, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) - np. min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu (Preferowane są zdjęcia w wersji elektronicznej, które można przesyłać na adres e-mail: azbest@powiatbytowski.pl lub dostarczyć bezpośrednio do Wydziału).
 1. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – oceną należy załączyć osobno dla każdego obiektu.
 1. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia części kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

 

W ramach tegorocznej edycji konkursu możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych przed 2016 rokiem i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, dzikie wysypiska). Do wniosku należy dołączyć wówczas:

 1. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu  (zdjęcia można przesyłać na adres e-mail: azbest@powiatbytowski.pl).
 2. Oświadczenie, że zgłaszane do usunięcia odpady zawierające azbest zostały zdemontowane lub porzucone w danym miejscu przed 2016 rokiem.
 3. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia części kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

 

Z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele nieruchomość zlokalizowanych na terenie gmin powiatu bytowskiego. Dofinansowanie nie dotyczy zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie naszego zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku. Wyniki konkursu Fundusz opublikuje w terminie do 30 maja 2016 r.

Planuje się, że prace w zakresie demontażu i odbioru wyrobów azbestowych realizowane będą w okresie od drugiej połowy maja do października 2016 r.

 

Do pobrania:

Kalendarz Imprez

Październik 2021
PnWtSrCzwPtSoNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

  wszystkie wydarzenia

  Kontakt

  Starostwo Powiatowe w Bytowie

  77-100 Bytów
  ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

  tel:  (59) 822 80 00
  fax: (59) 822 80 01

  starostwo@powiatbytowski.pl

      wszystkie kontakty
  Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
  Starostwa Powiatowego w Bytowie

  https://bezkolejki.eu/spbytow/

  Godziny pracy

  Poniedziałek            7:30 - 15:30
  Wtorek            7:30 - 15:30
  Środa            7:30 - 15:30
  Czwartek            7:30 - 15:30
  Piątek            7:30 - 15:30

  Stacje meteo

  Placówki Oświatowe

  Gminy Powiatu

  Jednostki Organizacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy

  www.bytow.praca.gov.pl/


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  www.pcprbytow.pl/

  Zarząd Dróg Powiatowych
  www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

  Służby, inspekcje, straże

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

  Komenda Powiatowa Policji
  www.bytow.policja.gov.pl

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  www.pssebytow.bip.gov.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  www.bip.piwbytow.pl 

  Spółki Prawa Handlowego

  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
  www.szpital-bytow.com.pl

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
  http://www.pksbytow.pl