Zaprogramowani na zdrowie

Powiat Bytowski  realizuje projekt „Zaprogramowani na zdrowie”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to  423 283,90 zł, w tym dofinansowanie to 402 119,70 zł..

Planowany okres realizacji: 30.06.2018 r. – 31.12.2019 r.

Celem projektu jest wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie na stanowiskach pracy, zwiększając tym samym ich szanse na kontynuację pracy.

Cele szczegółowe projektu:

- wzbogacenie pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie w wiedzę i umiejętności dotyczące niwelowania skutków istniejących czynników ryzyka na stanowiskach pracy;

- wytyczenie ścieżki zarządzania i kompleksowej profilaktyki odnoszącej się do zdrowotnych czynników ryzyka w Starostwie Powiatowym w Bytowie;

Działania:

- opracowanie programu profilaktyki zdrowotnej dla Starostwa Powiatowego w Bytowie;

- rozszerzenie badań diagnostycznych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bytowie;

- organizacja zajęć poprawiających kondycję fizyczną i niwelujących negatywne skutki pracy siedzącej;

- organizacja szkoleń/warsztatów związanych z profilaktyką chorób oraz walką z stresem;

- organizacja akcji profilaktycznych;

- zakupienie sprzętu poprawiającego ergonomię pracy.

 

 

Kalendarz Imprez


Najbliższe wydarzenia

  wszystkie wydarzenia

  Kontakt

  Starostwo Powiatowe w Bytowie

  77-100 Bytów
  ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

  tel:  (59) 822 80 00
  fax: (59) 822 80 01

  starostwo@powiatbytowski.pl

      wszystkie kontakty

  System kolejkowy

  Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

  https://bezkolejki.eu/spbytow/


  Godziny pracy

  Poniedziałek            7:30 - 15:30
  Wtorek            7:30 - 15:30
  Środa            7:30 - 15:30
  Czwartek            7:30 - 15:30
  Piątek            7:30 - 15:30

  Stacje meteo

  Placówki Oświatowe

  Gminy Powiatu

  Jednostki Organizacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy

  www.bytow.praca.gov.pl/


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  www.pcprbytow.pl/

  Zarząd Dróg Powiatowych
  www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

  Służby, inspekcje, straże

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

  Komenda Powiatowa Policji
  www.bytow.policja.gov.pl

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  www.pssebytow.bip.gov.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  www.bip.piwbytow.pl 

  Spółki Prawa Handlowego

  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
  www.szpital-bytow.com.pl

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
  http://www.pksbytow.pl