Kontrast:   A A A A A

Czcionka:   A A+ A++

Rękojmia

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w przypadku zakupu towaru wadliwego konsument ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.
 • Uregulowana ustawowo;
 • Obejmuje wszystkie towary konsumpcyjne;
 • Pismo reklamacyjne należy kierować do sprzedawcy;
 • Przedsiębiorca nie ma możliwości odmowy przyjęcia reklamacji;
 • Składana w związku z wadą fizyczną (niezgodność z umową) lub prawną (np. pochodzenie z przestępstwa);
 • Żądania konsumenta:
  • wymiana towaru;
  • naprawa towaru;
  • obniżenie ceny (z określeniem kwoty);
  • odstąpienie od umowy (o ile wada jest istotna);
 • Składana w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu;
 • Okres odpowiedzialności sprzedawcy wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy (wyjątek dotyczy nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat, oraz towarów używanych przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności do roku);
 • Jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, to odpowiada on za produkt nawet po upływie 2 lat;
 • Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę;
 • Przez rok istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży;
 • Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna (nie dotyczy odstąpienia od umowy). Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się konsumenta ze stanowiskiem przedsiębiorcy;
 • Paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania produktu. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego;
 • Jeśli kupujący korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, polegający na konieczności złożenia konkretnych żądań w ciągu roku od zauważenia wady. Aby skutecznie zawiesić bieg tego terminu, wystarczy poinformować sprzedawcę o wadzie;
 • Konsument może żądać od sprzedawcy – w ramach rękojmi – wymiany, naprawy, odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny także wtedy, gdy towar został wymieniony lub naprawiony przy okazji wcześniejszej reklamacji złożonej do gwaranta;
 • Konsument ma prawo starać się o zwrot opłat związanych w wykonaniem ekspertyz czy badań, które potwierdziły przyczynę i istnienie wady.

 

Więcej na https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/

 

 

Kalendarz Imprez


Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty

System kolejkowy

Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/


Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl