Kontrast:   A A A A A

Czcionka:   A A+ A++

Rękojmia

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w przypadku zakupu towaru wadliwego konsument ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.
 • Uregulowana ustawowo;
 • Obejmuje wszystkie towary konsumpcyjne;
 • Pismo reklamacyjne należy kierować do sprzedawcy;
 • Przedsiębiorca nie ma możliwości odmowy przyjęcia reklamacji;
 • Składana w związku z wadą fizyczną (niezgodność z umową) lub prawną (np. pochodzenie z przestępstwa);
 • Żądania konsumenta:
  • wymiana towaru;
  • naprawa towaru;
  • obniżenie ceny (z określeniem kwoty);
  • odstąpienie od umowy (o ile wada jest istotna);
 • Składana w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu;
 • Okres odpowiedzialności sprzedawcy wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy (wyjątek dotyczy nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat, oraz towarów używanych przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności do roku);
 • Jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, to odpowiada on za produkt nawet po upływie 2 lat;
 • Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę;
 • Przez rok istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży;
 • Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna (nie dotyczy odstąpienia od umowy). Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się konsumenta ze stanowiskiem przedsiębiorcy;
 • Paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania produktu. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego;
 • Jeśli kupujący korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, polegający na konieczności złożenia konkretnych żądań w ciągu roku od zauważenia wady. Aby skutecznie zawiesić bieg tego terminu, wystarczy poinformować sprzedawcę o wadzie;
 • Konsument może żądać od sprzedawcy – w ramach rękojmi – wymiany, naprawy, odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny także wtedy, gdy towar został wymieniony lub naprawiony przy okazji wcześniejszej reklamacji złożonej do gwaranta;
 • Konsument ma prawo starać się o zwrot opłat związanych w wykonaniem ekspertyz czy badań, które potwierdziły przyczynę i istnienie wady.

 

Więcej na https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/

 

 

Kalendarz Imprez


Najbliższe wydarzenia

  wszystkie wydarzenia

  Kontakt

  Starostwo Powiatowe w Bytowie

  77-100 Bytów
  ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

  tel:  (59) 822 80 00
  fax: (59) 822 80 01

  starostwo@powiatbytowski.pl

      wszystkie kontakty

  System kolejkowy

  Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

  https://bezkolejki.eu/spbytow/


  Godziny pracy

  Poniedziałek            7:30 - 15:30
  Wtorek            7:30 - 15:30
  Środa            7:30 - 15:30
  Czwartek            7:30 - 15:30
  Piątek            7:30 - 15:30

  Stacje meteo

  Placówki Oświatowe

  Gminy Powiatu

  Jednostki Organizacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy

  www.bytow.praca.gov.pl/


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  www.pcprbytow.pl/

  Zarząd Dróg Powiatowych
  www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

  Służby, inspekcje, straże

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

  Komenda Powiatowa Policji
  www.bytow.policja.gov.pl

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  www.pssebytow.bip.gov.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  www.bip.piwbytow.pl 

  Spółki Prawa Handlowego

  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
  www.szpital-bytow.com.pl

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
  http://www.pksbytow.pl