Kontrast:   A A A A A

Czcionka:   A A+ A++

Budżet krok po kroku

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz lub zadzwoń.


Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych.

W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
 • do realizacji zatwierdza się projekty, które uzyskały największą liczba ważnych głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski.


Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?

Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu powiatu. W roku 2022 do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Bytowskiego jest 70 tys. złotych.


Kto może zgłosić projekt?

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec powiatu bytowskiego.


Ile wynosi kwota na Budżet Obywatelski na rok 2022?

Przewidziana kwota środków przeznaczonych na wydatkowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Bytowskiego na rok 2022 wynosi 70 tys. zł


Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Bytowskiego?

Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych powiatu w następującym zakresie:

 • edukacji,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • pomocy społecznej i polityki prorodzinnej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych,
 • promocji powiatu,
 • kultury,
 • ochrony środowiska i przyrody.

Zadania muszą być realizowane na terenie powiatu bytowskiego i służyć jego mieszkańcom oraz dotyczyć potrzeb więcej niż jednej gminy.


Jaka może być wartość zadania/projektu?

Wartość jednego zadania musi wynosić minimum 5.000 zł jednak nie może przekroczyć 10.000 zł.


Gdzie będzie można pobrać formularz zgłoszeniowy zadania do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Bytowskiego?

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Biurze Obsługi klienta  Starostwa Powiatowego w Bytowie, w Oddziale Zamiejcowym w Miastku, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.powiatbytowski.pl w Zakładce – Budżet Obywatelski oraz TUTAJ.


Gdzie będzie można oddać  formularz zgłoszeniowy zadania do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Bytowskiego?

Wypełniony formularz zgłaszania propozycji wraz z listą poparcia można składać
- poprzez stronę ePUAP Starostwa Powiatowego,  

- w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 106 Starostwa Powiatowego w Bytowie przy ul. Ks. Dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów,

- w Oddziale Zamiejscowym w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko

- lub przesłać listownie na wspomniany wyżej adres Starostwa.


Czy wraz z formularzem zgłoszenia projektu należy złożyć listę poparcia?

Tak.


Ile osób musi poprzeć projekt na liście poparcia?

Co najmniej 16 mieszkańców powiatu bytowskiego. Do tej liczby nie wlicza się wnioskodawcy projektu. Każdy mieszkaniec może popierać dowolna liczbę projektów.


Czy jeden mieszkaniec może zgłosić więcej niż jedno zadanie?

Nie, każdy mieszkaniec może zgłosić tylko jedno zadanie na dany rok.


Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Powiatu.


Czy mogę wskazać realizatora zadania?

Nie można. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Powiat Bytowski, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.


Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.


Co należy ująć w kosztorysie projektu?

Mieszkaniec zgłaszający zadanie podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oceniający wniosek.


Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane są z doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz z weryfikacji cen rynkowych danego kosztu.


Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone, wniosek będzie zawierał błędy merytoryczne?

Zespół ds. budżetu obywatelskiego wezwie wnioskodawcę do uzupełnień bądź modyfikacji zakresu rzeczowego projektu w terminie 7 dni od dnia wezwania.


Co się stanie jeśli zapomnę dołączyć do formularza listę poparcia?

Wnioskodawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 7 dni.


Kto może głosować na zadania?

Głosować może każdy mieszkaniec Powiatu Bytowskiego.


Jak mogę zagłosować?

Głosować można:

- osobiście :

 • w wyznaczonych punktach stacjonarnych,
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz jego Oddziale zamiejscowym w Miastku,

poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jest do wskazanych we właściwych miejscach urn.

- korespondencyjnie – wysłanie karty do głosowania na adres Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. Dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów ;

- elektronicznie poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego,

Każda uprawniona osoba może oddać jeden głos na zgłoszone zadanie.


Co decyduje, że dane zadanie wygra w głosowaniu?

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały kolejno największą liczbę oddanych głosów, aż do wyczerpania środków.


Czy w każdym przypadku będzie przeprowadzone głosowanie?

Nie. Jeśli wartość zgłoszonych i zakwalifikowanych projektów mieści się w granicach kwotowych budżetu obywatelskiego głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Czerwiec 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

  wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

https://www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
https://www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
https://www.zdp.pl
https://www.bip.zdpbytow.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl