Zakresy kompetencyjne

Komisja Budżetu:
    - projektu budżetu powiatu,
    - zmian w budżecie powiatu, uchwał rodzących skutki finansowe,
    - uchwał, których przedmiot wykracza poza zakres działań pozostałych komisji stałych,

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych:
    - promocji zdrowia,
    - funkcjonowania placówek służby zdrowia,
    - polityki prorodzinnej,
    - wspierania osób niepełnosprawnych,
    - pomocy społecznej,
    - ochrony praw konsumenta,
    - przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
    - obronności,
    - porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Komisja Rozwoju i Edukacji:

    - współpracy z organizacjami pozarządowymi,
    - kultury fizyczna i turystyki,
    - edukacji publicznej i niepublicznej,
    - kultury i ochrony dóbr kultury,
    - promocji powiatu i współpracy międzynarodowej,
    - transportu, dróg publicznych,
    - geodezji, kartografii i katastru,
    - gospodarki nieruchomościami,
    - gospodarowaniem przestrzennym i nadzorem budowlanym,
    - gospodarki wodnej,
    - rolnictwa i leśnictwa,
    - utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów  
      administracyjnych,
    - ochroną środowiska, ekologią.

Komisja Rewizyjna:
    - Opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w
      sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi.
    - Wykonuje inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez Radę Powiatu

Kalendarz Imprez


Najbliższe wydarzenia

  wszystkie wydarzenia

  Kontakt

  Starostwo Powiatowe w Bytowie

  77-100 Bytów
  ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

  tel:  (59) 822 80 00
  fax: (59) 822 80 01

  starostwo@powiatbytowski.pl

      wszystkie kontakty

  System kolejkowy

  Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

  https://bezkolejki.eu/spbytow/


  Godziny pracy

  Poniedziałek            7:30 - 15:30
  Wtorek            7:30 - 15:30
  Środa            7:30 - 15:30
  Czwartek            7:30 - 15:30
  Piątek            7:30 - 15:30

  Stacje meteo

  Placówki Oświatowe

  Gminy Powiatu

  Jednostki Organizacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy

  www.bytow.praca.gov.pl/


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  www.pcprbytow.pl/

  Zarząd Dróg Powiatowych
  www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

  Służby, inspekcje, straże

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

  Komenda Powiatowa Policji
  www.bytow.policja.gov.pl

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  www.pssebytow.bip.gov.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  www.bip.piwbytow.pl 

  Spółki Prawa Handlowego

  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
  www.szpital-bytow.com.pl

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
  http://www.pksbytow.pl