Gminy powiatu

Gmina Borzytuchom


Gmina Borzytuchom położona jest w centralnej części powiatu bytowskiego. Zamieszkuje ją ok. 2800 osób. Swoim zasięgiem obejmuje ona 109 km2.
Na terenie gminy znajduje się wiele jezior i oczek wodnych, które tworzą dogodne warunki do uprawiania sportu wędkarskiego. Na szczególną uwagę zasługują jeziora Moczydło przy trasie Borzytuchom - Krosnowo oraz Osiecko w Osiekach, które służą mieszkańcom okolicznych miejscowości jako kąpieliska.
Urozmaicona rzeźba terenu, duży stopień lesistości oraz liczne zbiorniki wodne tworzą dogodne warunki dla rozwoju i wielu zespołów roślinnych i dla wielu gatunków zwierząt, spośród których na szczególną uwagę zasługują daniele i bobry. Brak przemysłu pozwala na zachowanie czystości środowiska naturalnego. W gminie znajduje się wiele terenów pod budownictwo letniskowe oraz obsługę ruchu turystycznego.

Strona internetowa Urzędu Gminy Borzytuchom:

www.borzytuchom.pl

Gmina Bytów

Bytów leży u zbiegu dwóch dolin: rzeki Bytowa i potoku Boruja. Ziemia bytowska obejmuje 198 km2, zamieszkuje tu ok. 17 789 tys. osób, co stanowi 2040 osób/km2. Bytów posiada walory miasta historycznego. Drewniany gród obronny istniał już przypuszczalnie już w XII w. i należał do księstwa słupsko - sławieńskiego. Prawa miejskie dla Bytowa zostały nadane w 1346r.
Ziemia Bytowska obejmuje najpiękniejsze tereny kaszubskiej krainy, która leży w otulinie Parku Krajobrazowego " Dolina Słupi". Zachwyca tu urok czystych jezior, pięknych lasów, łąk i rzek. Najcenniejszymi elementami środowiska przyrodniczego w gminie są jeziora lobeliowe i torfowiska kotłowe. Miłośników przyrody wita się serdecznie na ścieżkach przyrodniczych wyznaczonych w okolicach Rekowa pn. "Atrakcje okolic Rekowa" i "Wśród leśnych jezior i bagien". Bytów to miasto uroczych zakątków o wyjątkowych walorach turystycznych z tradycjami wielu kultur. Malownicze, pagórkowate tereny oraz duże połacie leśne, przez które przebiegają szlaki turystyczne to prawdziwy raj dla zwolenników pieszych i rowerowych wycieczek. Czyste jeziora przyciągają amatorów kąpieli, sportów wodnych i wędkarzy, a rozległe kompleksy leśne zbieraczy runa leśnego.


Serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Bytowie:

www.bytow.com.pl

Gmina Czarna Dąbrówka

Gmina Czarna Dąbrówka położona jest w północnej części powiatu bytowskiego, dokładnie na pograniczu "Szwajcarii kaszubskiej". Obejmuje ok. 300 km2, zamieszkuje tutaj ok.5808 tys. ludności co daje 19 os/km2 Należy do terenów raczej mało znanych, ale obejmujących swoim zasięgiem niezwykle atrakcyjny zakątek Kaszub. Krajobraz Gminy jest bardzo urozmaicony, z dużą ilością kompleksów leśnych, z 26 jeziorami i źródliskami rzek Łupawy i Skotawy. Najbardziej znanym obszarem Gminy jest teren jeziora Jasień z trzema miejscowościami letniskowymi: Jasieniem, Łupawskiem i Zawiatami. Atutami Gminy są walory krajobrazowo - przyrodnicze sprzyjające rozwojowi usług turystycznych, agroturystycznych i rekreacji,

  • przygotowane tereny pod budownictwo letniskowe,
  • dostępność tanich terenów budowlanych,
  • dobra baza oświatowo - kulturalno - sportowa

Serwis internetowy gminy Czarna Dąbrówka:

www.czarna-dabrowka.com.pl

Gmina Kołczygłowy

Gmina Kołczygłowy - jej powierzchnia to 173 km2 zamieszkuje ją ok. 4316 tys. ludności, co za tym idzie 25 os/km2 wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi, a co za tym idzie jest atrakcyjna turystycznie, w gminie znajduje się "serce" Parku krajobrazowego "Dolina Słupi", którym zwykło nazywać się Gałęźnię Małą, a to ze względu na jej centralne położenie oraz atrakcyjność przyrodniczą, historyczną i kulturową. W miejscowości tej znajduje się najatrakcyjniejszy szlak turystyczny na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi".
Spotykamy tu również przepiękne formy terenowe wyerdowane przez rzeki i strumienie. Wartki strumień zwany Huczkiem i rzeka Kamienica płyną głębokim na 25-30 m jarem. Ścieżka przyrodnicza w tym miejscu przyjmuje charakter górskiej. Na szczególna uwagę zasługuje również jedyny w Parku pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy o obwodzie 2,25 m znajdujący się w okolicy Gałęźni Wielkiej. W miejscowościach Radusz i Wierszyno z pomników przyrody znajdujemy buk zwyczajny i dąb szypułkowy. W Parku znajdują się 4 rezerwaty przyrody: leśno - historyczny "Grodzisko Borzytuchom", krajobrazowo - leśny "Gniazda Orła Bielika". Na rzekach przepływających przez gminę z powodzeniem można uprawiać turystykę kajakową. Rzeka Kamienica ma odcinkami charakter rzeki górskiej. Na terenie gminy znajduje się też kilka jezior. Największe z nich to Konradowo, pozostałe to: Godzież Duża, Godzież Mała, Płaszno Graniczne i Czarne. W obrębie jezior istnieją tereny przeznaczone na cele turystyczne i wypoczynkowe. Do uprawiania turystyki pieszej zachęcają wyznaczone szlaki turystyczne oraz ścieżki przyrodnicze.

Gmina Kołczygłowy:

www.kolczyglowy.pl

Gmina Lipnica

Gmina Lipnica - położona w południowej części powiatu bytowskiego. Jej powierzchnia wynosi 309 km2. Zamieszkuje ją ok. 5000 mieszkańców. Obszar gminy został bogato ukształtowany ostatnim zlodowaceniem bałtyckim, które wytworzyło liczne doliny, rynny , niecki i wzniesienia morenowe. Czyste jeziora i rzeki stanowią dużą atrakcję dla turystów, zwłaszcza amatorów wędkarstwa, myśliwych i zbieraczy runa leśnego. Obszary chronione na terenie gminy to część parku krajobrazowego "Dolina Słupi".


Gmina Lipnica:

www.lipnica.pl

Gmina Miastko

Gmina Miastko - jest jedną z największych obszarowo gmin w kraju. Jej powierzchnia to 467 km2. Przez obszar gminy Miastko przebiega droga krajowa E-21 Poznań - Słupsk. Gmina liczy ponad 21 tys. Mieszkańców. Ok. 50% obszaru gminy stanowią lasy i jeziora.
Teren gminy miastko to przede wszystkim wielkie przestrzenie lasów, które są pozostałością prastarej puszczy pomorskiej. Niezagrożone środowisko naturalne, walory turystyczne i zróżnicowana rzeźba terenu sprawiły, że Miastko zostało włączone do Europejskiego Systemu Obszarów chronionych. Czyste środowisko jest największym atutem gminy. Do tego dochodzą jeszcze atrakcyjna rzeźba terenu, duża liczba jezior i lasów oraz atrakcyjny krajobraz. Przez obszar gminy przebiegają szlaki turystyki pieszej oraz spływów kajakowych, a także trasa rowerowa. W Świeszynie funkcjonują całoroczne ośrodki wczasowe. Na terenie gminy są także rozlokowane gospodarstwa agroturystyczne. W okolicy jezior, w miejscowościach Świeszyno, Słosinko, Głodowo, Bobięcino istnieją tereny przeznaczone pod zabudowę.

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Miastku:

www.miastko.pl

Gmina Parchowo

Gmina Parchowo - położona jest w północno - wschodniej części Pojezierza Bytowskiego. Przebiegają przez nią główne trasy komunikacyjne z Kartuz, Kościerzyny i Bytowa. Gęsta sieć asfaltowych dróg lokalnych zapewnia dojazd samochodem do wszystkich miejsc atrakcyjnych dla turystów.
Obszar gminy obejmuje 131 km2 i jest zamieszkiwany przez 3500 osób. Głównymi zajęciami ludności są: rolnictwo, leśnictwo, usługi i rzemiosło. W gminie nie występuje przemysł , istnieją jedynie niewielkie zakłady rzemieślnicze.
Teren gminy został ukształtowany przez lądolód skandynawski . Przez okolice Parchowa biegnie najwyższe na Pomorzu pasmo wzgórz morenowych o wysokości 210-230 m n.p.m.
Głównym elementem krajobrazu są lasy, stanowiące ok. 50% obszaru gminy. W większości są to bory sosnowe, z którymi wiąże się występowanie rozległych borówczysk. Innym atutem gminy są jeziora, a wśród nich kryształowo czyste jeziora lobeliowe. Obszar ten w 90% zamieszkują Kaszubi, którzy kultywują lokalne tradycje kaszubskie w gwarze, muzyce, tańcach, hafcie i i wyrobach ludowych. Prawie cały obszar gminy Parchowo znajduje się w strefie otuliny Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi'. Jest tu take rezerwat przyrody "Jeziorka Chośnickie".


Internetowy serwis informacyjny gminy Parchowo:

www.parchowo.pl

Gmina Studzienice

Gmina Studzienice - obejmuje swoim obrszarem blisko 180 km2, z czego 65% stanowią lasy, a w 3% różnej wielkości jeziora. Zamieszkuje ją ok. 3400 osób. Wiodącą rolę odgrywa tu rolnictwo i turystyka. Nad największymi jezioramizlokalizowanych jest 9 osrodków wypoczynkowych z blisko 1000 miejsc noclegowych.
Poza stolicą gminy - Studzienicami - znane miejscowości wypoczynkowe to Kłączno, Sominy, a także Kłączno.


Serwis internetowy gminy Studzienice:

www.studzienice.pl

Gmina Trzebielino

Gmina Trzebielino jest położona w środkowo - zachodniej części województwa pomorskiego. Przez gminę przebiegają drogi: Ustka - Poznań - Sławno - Bytów - Gdańsk. Powierzchnia gminy wynosi 225 km2, a ludność ponad 3800 osób. Gospodarka Gminy to przede wszystkim leśnictwo, rolnictwo, i przemysł rolno - spożywczy. Ponad 60% powierzchni gminy stanowią lasy. Atrakcją gminy jest także rzeka Wieprza - jedna z najpiękniejszych rzek Pomorza.
W okolicach Zielinia znajduje się cenny przyrodniczo teren torfowiskowy skupiający rzadkie gatunki roślin oraz ptaków (orzeł bielik, żuraw, kania, myszołów). Gmina trzebielino w swojej ofercie inwestycyjnej ma opracowane studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, uzbrojone działki, wolne tereny i obiekty dla inwestycji, szczególnie po byłym PGR-ze. Gmina Trzebielino leży w otulinie Parku Krajobrazowego 'Dolina Słupi". Miłośnicy przyrody mogą zajrzeć do "Torfowiska Zielin Miastecki".

Serwis internetowy gminy Trzebielino

www.trzebielino.pl

Gmina Tuchomie

Gmina Tuchomie położona jest w sercu powiatu bytowskiego, w granicach otuliny Parku krajobrazowego "Dolina Słupi". Jej obszar wynosi 106 km2. Na jej terenie znajduje się najwyższe wzniesienie Pojezierza Zachodniopomorskiego - Góra Siemierzycka. Bardzo urozmaicone ukształtowanie terenu, a także niewątpliwe walory przyrodnicze sprawiają, że Tuchomie jest Gminą atrakcyjną turystycznie.
Ziemia Tuchomska, to teren tzw. Pogranicza kulturowego , na której przez wiele stuleci ścierały się elementy kultury kaszubskiej, polskiej i niemieckiej. Najstarszymi mieszkańcami tego obszru są Kaszubi, przez setki lat żyjący wśród ludności niemieckiej, a po 1945 r. także ukraińskiej. Pierwsza wzmianka o Tuchomiu pochodzi z 1315 roku, z czasów gdy właścicielami klucza tuchomskiego była rodzina Święców. Do odwiedzenia gminy zachęca bogate życie kulturalne, oparte głównie na tradycji kaszubskiej. Niewątpliwymi atrakacjami turystycznymi są: Europejskie laboratorium Sztuki - Europejski Park Rzeźby, galeria malarstwa Tadeusza Drozdowskiego w Masłowiacach Trzebiatowskich, pracownia Malarska Doroty Doraszewskiej - Poetting w Masłowiczkach, czy wieża widokowa na Górze Lemana w Piasznie (220 m n.p.m.).
Z zabytków godnymi uwagi są : Kościoły w Tuchomiu, Kramarzynach i Trzebiatkowej, cmentarze ewangelickie m.in. w Tuchomiu, Dom z XIX w. W Małym Piasznie, młyn zbożowy z początku XX wieku w Tuchomiu. Ponadto w Piasznie można obejrzeć kamienne kręgi.
W stolicy gminy od 1997 roku funkcjonuje Centrum Międzynarodowych Spotkań zlokalizowane w miejscu dawnej pruskiej szkoły. Powstało ono z myślą o współpracy kulturowej stowarzyszeń, organizacji regionalnych, mniejszości narodowych i etnicznych, wymianie młodzieży - szczególnie polskiej i niemieckiej.


Serwis internetowy gminy Tuchomie:

www.tuchomie.pl
Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Czerwiec 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

  wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

https://www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
https://www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
https://www.zdp.pl
https://www.bip.zdpbytow.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl