Roczny program współpracy i otwarty konkurs ofert

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz wspierania cudzoziemców

Zarząd Powiatu Bytowskiego dokonał podziału środków finansowych na zadanie z zakresu działalności na rzecz wspierania cudzoziemców, realizowane w ramach konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2022 roku.


więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych na 2022 r. przyznane!

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r. dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu sześciu priorytetów.więcej

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XXVIII/196/2021 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2022” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w 2022 r.

więcej

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego powiatu bytowskiego w 2022 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 30 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2022. 
więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2022 ROK

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XXVIII/196/2021 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2022” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

na rok 2022” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2
więcej

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYTOWSKIEGO W 2022 R.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2021 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2022 roku. 

więcej

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2022 R.

Rada Powiatu Bytowskiego 30 września 2021 r. podjęła uchwałę nr XXVIII/196/2021 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2021” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do pracy w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu bytowskiego.

więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia br. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu bytowskiego.

więcej

PRACE DOTYCZĄCE TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2022 ROK

W związku z obowiązkiem sporządzenia i uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 proszę o przesyłanie informacji pomocnych w konstruowaniu tego ważnego dokumentu.
więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA DOFINANSOWANIE PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" została wybrana w otwartym konkursie ofert jako podmiot wdrażający Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.
więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BYTOWSKIEGO NA LATA 2021/2022

Zarząd Powiatu Bytowskiego 22 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego  w latach 2021/2022, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych na 2021 r. przyznane!

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r. dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu sześciu priorytetów.więcej

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publ. pow. byt. w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Zarząd Powiatu Bytowskiego 30 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2021.więcej

Otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2021 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 13 listopada 2020 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2021 roku. 
więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2021 ROK

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2021” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2021”, Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisji konkursowej opiniujących złożone oferty w ramach otwartego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2021.

więcej

Roczny program współpracy na 2021 r.

Rada Powiatu Bytowskiego 24 września 2020 r. podjęła uchwałę nr XIX/145/2020 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych

Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" została wybrana w otwartym konkursie ofert jako podmiot wdrażający Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.więcej

PRACE DOTYCZĄCE TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2021 ROK

W związku z obowiązkiem sporządzenia i uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 prosimy o przesyłanie informacji, celów oraz planów z nim związanych.więcej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego na lata 2020/2021

Zarząd Powiatu Bytowskiego 30 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020/2021, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy
z Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.więcej

OFERTY Z WŁASNEJ INICJATYWY

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 11 marca 2020 r. uznał celowość realizacji zadań publicznych dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji "Sprawni Inaczej" oraz SKF "Jutrzenka".więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych na 2020 r. przyznane!

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. dokonał podziału środków finansowych na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 r.więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2020 ROK

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w związku ze zbliżającym się ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.więcej

Otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2020 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2019 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe.więcej

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2020

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Bytowskiego na podstawie opinii przesłanych przez wydziały Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz organizacje pozarządowe dnia 10 września 2019 r. rozpatrzył uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy (…) na rok 2020”, którą skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na sfinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych na lata 2019/2020

Zarząd Powiatu Bytowskiego 10 września 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2019/2020 wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.więcej

PRACE DOT. TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach dot. tworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BYTOWSKIEGO NA LATA 2019/2020

Zarząd Powiatu Bytowskiego 10 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w latach 2019/2020.więcej

PRACE DOT. TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2019 R

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach dot. tworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Uczniowski Klub Sportowy "ORZEŁ" Kołczygłowy złożył 30 kwietnia 2019 r. uproszczoną ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. Organizacja biegu - "Kołczygłowska Majówka".więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Stowarzyszenie "LOKO-MOTYWA" złożyło 30 kwietnia 2019 r. uproszczoną ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Yach Music Festiwal - Nożyno 2019".więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Stowarzyszenie "MiastkoRazem" 2 kwietnia 2019 r. złożyło uproszczoną ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Koncert Pedagogów PSM I st. w Miastku".więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej JUTRZENKA 28 lutego 2019 r. złożyło ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Memoriał im. Marcina Borowskiego w piłce siatkowej. Turnieje w piłce siatkowej plażowej o Puchar Prezesa SKF Jutrzenka w Borzytuchomiu".więcej

Oferty z własnej inicjatywy

Powiatowe Stowarzyszenie "AGRO-KASZUBY" Powiatu Bytowskiego 26 lutego 2019 r. złożyło oferty z własnej inicjatywy na realizację zadań publicznych pn. "Jesteśmy tam, gdzie nas nie ma 2019" i "Czym chata bogata - Informator 2019".więcej

 

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Maj 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

  wszystkie kontakty
Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Placówki Oświatowe

Gminy Powiatu

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl