Roczny program współpracy i otwarty konkurs ofert

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2023 R. PRZYZNANE!

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2023 r. dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu sześciu priorytetów.więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2023 ROK

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/260/2022 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2023” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

więcej

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XXXVI/260/2022 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2023” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w 2023 r.

więcej

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego powiatu bytowskiego w 2023 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 8 grudnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2023.
więcej

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYTOWSKIEGO W 2023 R.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2022 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2023 roku. 
więcej

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2023 R.

Rada Powiatu Bytowskiego 29 września 2022 r. podjęła uchwałę nr XXXVI/260/2022 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BYTOWSKIEGO NA LATA 2022/2023

Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe zostało wybrane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania organizacji pozarządowych i ich działań tj. finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących zadania dotyczące rozwoju powiatu, pozyskujących na ten cel środki unijne lub pozabudżetowe.więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA DOFINANSOWANIE PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" została wybrana w otwartym konkursie ofert jako podmiot wdrażający Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Zarząd Powiatu Bytowskiego 29 lipca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2022/2023 wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.

więcej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego na lata 2022/2023

Zarząd Powiatu Bytowskiego 21 lipca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania organizacji pozarządowych i ich działań tj. finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących zadania dotyczące rozwoju powiatu, pozyskujących na ten cel środki unijne lub pozabudżetowe. więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BYTOWSKIEGO NA LATA 2022/2023

Zarząd Powiatu Bytowskiego 21 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2022/2023, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. więcej

PRACE DOTYCZĄCE TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2023 ROK

W związku z obowiązkiem sporządzenia i uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 proszę o przesyłanie informacji pomocnych w konstruowaniu w/w programu.więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz wspierania cudzoziemców

Zarząd Powiatu Bytowskiego dokonał podziału środków finansowych na zadanie z zakresu działalności na rzecz wspierania cudzoziemców, realizowane w ramach konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2022 roku.


więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych na 2022 r. przyznane!

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r. dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu sześciu priorytetów.więcej

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XXVIII/196/2021 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2022” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w 2022 r.

więcej

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego powiatu bytowskiego w 2022 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 30 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2022. 
więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2022 ROK

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XXVIII/196/2021 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2022” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

na rok 2022” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2
więcej

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYTOWSKIEGO W 2022 R.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2021 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2022 roku. 

więcej

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2022 R.

Rada Powiatu Bytowskiego 30 września 2021 r. podjęła uchwałę nr XXVIII/196/2021 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2021” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do pracy w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu bytowskiego.

więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia br. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu bytowskiego.

więcej

PRACE DOTYCZĄCE TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2022 ROK

W związku z obowiązkiem sporządzenia i uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 proszę o przesyłanie informacji pomocnych w konstruowaniu tego ważnego dokumentu.
więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA DOFINANSOWANIE PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" została wybrana w otwartym konkursie ofert jako podmiot wdrażający Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.
więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BYTOWSKIEGO NA LATA 2021/2022

Zarząd Powiatu Bytowskiego 22 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego  w latach 2021/2022, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych na 2021 r. przyznane!

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r. dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu sześciu priorytetów.więcej

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publ. pow. byt. w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Zarząd Powiatu Bytowskiego 30 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2021.więcej

Otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2021 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 13 listopada 2020 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2021 roku. 
więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2021 ROK

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2021” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2021”, Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisji konkursowej opiniujących złożone oferty w ramach otwartego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców w powiecie bytowskim w roku 2021.

więcej

Roczny program współpracy na 2021 r.

Rada Powiatu Bytowskiego 24 września 2020 r. podjęła uchwałę nr XIX/145/2020 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych

Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" została wybrana w otwartym konkursie ofert jako podmiot wdrażający Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.więcej

PRACE DOTYCZĄCE TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2021 ROK

W związku z obowiązkiem sporządzenia i uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 prosimy o przesyłanie informacji, celów oraz planów z nim związanych.więcej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego na lata 2020/2021

Zarząd Powiatu Bytowskiego 30 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020/2021, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy
z Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.więcej

OFERTY Z WŁASNEJ INICJATYWY

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 11 marca 2020 r. uznał celowość realizacji zadań publicznych dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji "Sprawni Inaczej" oraz SKF "Jutrzenka".więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych na 2020 r. przyznane!

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. dokonał podziału środków finansowych na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 r.więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2020 ROK

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w związku ze zbliżającym się ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.więcej

 

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Luty 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

  wszystkie wydarzenia

  Kontakt

  Starostwo Powiatowe w Bytowie

  77-100 Bytów
  ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

  tel:  (59) 822 80 00
  fax: (59) 822 80 01

  starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty
  Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
  Starostwa Powiatowego w Bytowie

  https://bezkolejki.eu/spbytow/

  Godziny pracy

  Poniedziałek            7:30 - 15:30
  Wtorek            7:30 - 15:30
  Środa            7:30 - 15:30
  Czwartek            7:30 - 15:30
  Piątek            7:30 - 15:30

  Stacje meteo

  Gminy Powiatu

  Placówki Oświatowe

  Jednostki Organizacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy

  https://www.bytow.praca.gov.pl/


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  https://www.pcprbytow.pl/

  Zarząd Dróg Powiatowych
  https://www.zdp.pl
  https://www.bip.zdpbytow.pl

  Służby, inspekcje, straże

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

  Komenda Powiatowa Policji
  www.bytow.policja.gov.pl

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  www.pssebytow.bip.gov.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  www.bip.piwbytow.pl 

  Spółki Prawa Handlowego

  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
  www.szpital-bytow.com.pl

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
  http://www.pksbytow.pl