Roczny program współpracy i otwarty konkurs ofert

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego na lata 2020/2021

Zarząd Powiatu Bytowskiego 30 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020/2021, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy
z Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.więcej

OFERTY Z WŁASNEJ INICJATYWY

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 11 marca 2020 r. uznał celowość realizacji zadań publicznych dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji "Sprawni Inaczej" oraz SKF "Jutrzenka".więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych na 2020 r. przyznane!

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. dokonał podziału środków finansowych na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 r.więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2020 ROK

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w związku ze zbliżającym się ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.więcej

Otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2020 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2019 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe.więcej

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2020

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Bytowskiego na podstawie opinii przesłanych przez wydziały Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz organizacje pozarządowe dnia 10 września 2019 r. rozpatrzył uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy (…) na rok 2020”, którą skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na sfinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych na lata 2019/2020

Zarząd Powiatu Bytowskiego 10 września 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2019/2020 wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.więcej

PRACE DOT. TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach dot. tworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BYTOWSKIEGO NA LATA 2019/2020

Zarząd Powiatu Bytowskiego 10 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w latach 2019/2020.więcej

PRACE DOT. TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2019 R

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach dot. tworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Uczniowski Klub Sportowy "ORZEŁ" Kołczygłowy złożył 30 kwietnia 2019 r. uproszczoną ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. Organizacja biegu - "Kołczygłowska Majówka".więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Stowarzyszenie "LOKO-MOTYWA" złożyło 30 kwietnia 2019 r. uproszczoną ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Yach Music Festiwal - Nożyno 2019".więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Stowarzyszenie "MiastkoRazem" 2 kwietnia 2019 r. złożyło uproszczoną ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Koncert Pedagogów PSM I st. w Miastku".więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej JUTRZENKA 28 lutego 2019 r. złożyło ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Memoriał im. Marcina Borowskiego w piłce siatkowej. Turnieje w piłce siatkowej plażowej o Puchar Prezesa SKF Jutrzenka w Borzytuchomiu".więcej

Oferty z własnej inicjatywy

Powiatowe Stowarzyszenie "AGRO-KASZUBY" Powiatu Bytowskiego 26 lutego 2019 r. złożyło oferty z własnej inicjatywy na realizację zadań publicznych pn. "Jesteśmy tam, gdzie nas nie ma 2019" i "Czym chata bogata - Informator 2019".więcej

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz wspierania cudzoziemców

Zarząd Powiatu Bytowskiego dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu działalności na rzecz wspierania cudzoziemców.więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych na 2019 r. przyznane!

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2019 r. dokonał podziału środków finansowych na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019 r.więcej

Otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2019 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2018 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r.więcej

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w związku ze zbliżającym się ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Stowarzyszenie Bytowska Inicjatywa Młodzieżowa 25 października 2018 r. złożyło ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. OHP Daje Radę "część 1".więcej

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.więcej

Konkurs ofert na wybór podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej (na lata 2019 -2023) w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej na 70 miejsc dla dzieci i młodzieży żeńskiej niepełnosprawnych intelektualnie w Parchowie, przy ulicy Kasztanowej 2.więcej

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Bytowskiego na podstawie przesłanych przez organizacje pozarządowe opinii dnia
4 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy (…) na rok 2019”, którą skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych

Zarząd Powiatu Bytowskiego 28 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2018/2019 wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości

więcej

OTWARTY KONKURS OFERT 2018/2019 - STYPENDIA POMOSTOWE

Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 20 lutego br. dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; nauki i edukacji; wspierania organizacji pozarządowych; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z zakresu ekologii i ochrony środowiska, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

Szczegółowy podział kwot na wszystkie zadania do pobrania w załączniku.

więcej

PIENIĄDZE NA SPORT I TURYSTYKĘ PODZIELONE

Zarząd Powiatu Bytowskiego dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu sportu oraz turystyki, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2018 R

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz rozdziałem XII ust. 2 pkt. 3 Uchwały Rady Powiatu Bytowskiego Nr XXIX/230/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2018” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

więcej

KONKURS OFERT NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYTOWSKIEGO W 2018 ROKU.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 14 listopada 2017 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

więcej

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2018 R.

Rada Powiatu Bytowskiego 26 października br. podjęła uchwałę w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządoymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".więcej

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2018

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Bytowskiego na podstawie przesłanych przez organizacje pozarządowe opinii dnia 29 września 2017 r. podjął uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy (…) na rok 2018”, którą skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

więcej

PRACE DOT. TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2018 R.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach dot. tworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.więcej

 

Kalendarz Imprez

Sierpień 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty

System kolejkowy

Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/


Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
www.strazbytow.powiat.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl