Stowarzyszenie zwykłe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wpis do ewidencji składa przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na jego powołanie).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Regulamin działalności.
  2. Protokół wraz z podjętymi uchwałami.
  3. Listę założycieli stowarzyszenia, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis założycieli.
  4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.
  5. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.
  6. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

UWAGA!!! Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wpis: - brak opłat

Opłata skarbowa za wydanie dodatkowego zaświadczenia na wniosek Stowarzyszenia: 17 zł

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział: - Edukacji, Kultury i Sportu

Nr pokoju – 213

Nr telefonu – (059)8228003, fax. (059)8228001

E-maile.malek@powiatbytowski.pl

Godziny przyjmowania: - poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów

Termin odpowiedzi:

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Uwagi:

1.Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć osoby w liczbie co najmniej 3, spełniające warunki art. 3 i 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

2. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd przedkłada na piśmie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu następujące dokumenty:

- Regulamin działalności.

- Protokół z zebrania wraz z podjętymi uchwałami.

- Listę założycieli stowarzyszenia, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis założycieli.

- Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.

- Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

- Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

3. Organ nadzoru sprawdza złożone dokumenty pod kątem spełnienia warunków,
o których mowa w ustawie z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli wniosek  zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

5. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

PLIKI DO POBRANIA

UWAGA !

Informujemy,

 że w dniu 7 kwietnia 2023r.

Starostwo Powiatowe w Bytowie

i Oddział Zamiejscowy w Miastku

będą czynne w godzinach

od 7:30 do 13:00

Przepraszamy za utrudnienia

Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Marzec 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

  wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

https://www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
https://www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
https://www.zdp.pl
https://www.bip.zdpbytow.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl