Aktualności

maj
20
2016

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach są ważne dla stowarzyszeń rejestrowych, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz związków stowarzyszeń powstałych przed 20 maja 2016 r. 

Najważniejsza zmiana to zmniejszenie liczny osób z 15 do 7, koniecznych do założenia stowarzyszenia.

Druga istotna zmiana dotyczy terenowej jednostki organizacyjnej, której ustawodawca daje możliwość prowadzenia działalności w oparciu o statut stowarzyszenia oraz uzyskania osobowości prawnej. Ustawodawca dodał nowe przepisy art. 10a-10b, dotyczące zasad jej funkcjonowania. Rozpoczęcie działania może nastąpić po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Kwestię likwidacji jednostki terenowej zawarto w art. 10a ust. 7 Prawa o stowarzyszeniach:

W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.

Umowy z członkami zarządu po nowemu

Nowelizacja, dodała do ustawy - Prawo o stowarzyszeniach nowy ustęp w artykule 11. Artykuł 11 opisuje władze stowarzyszenia. Dodany w tym artykule ustęp 4 brzmi następująco:

"W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów)."

Dodany do art. 11 ustęp 4 mówi o umowach i sporach. Należy przez to rozumieć wszystkie umowy (i aneksy do umów), jakie zawrą między sobą stowarzyszenie i członek zarządu po wejściu w życie nowych przepisów. Będzie to więc np. zarówno umowa o pracę jak i umowa o dzieło. Co do sporów to chodzi o te, które zostały sformalizowane. Przykładowo: członek zarządu lub stowarzyszenie nie realizuje zapisów jakiejś umowy, zawartej między nimi, podmioty nie potrafią dojść do porozumienia i jeden z nich postanawia skierować sprawę do sądu. Przepis nie dotyczy naturalnych „sporów” powstających np. w łonie zarządu i polegających na różnicy zdań co do wybranej kwestii

Konieczne jest też sprawdzenie statutu pod kątem wymogów określonych w ustawie, np. w kwestii wynagradzania członków zarządu za pełnione funkcje (ale na ewentualne zmiany są dwa lata). Pełnomocnicy nie muszą być potrzebni w stowarzyszeniach od razu, bo nie od razu musi pojawić się konieczność podpisania z członkiem zarządu nowej umowy (lub aneksu do jakiejś wcześniejszej). Jeśli z wybraniem pełnomocnika, a właściwie ze zwołaniem walnego zebrania, będziemy mieli kłopot, rozwiązaniem może być też skorzystanie z pomocy członków komisji rewizyjnej.

Ponadto od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej  nie będą płacić za zgłaszanie zmian do KRS (dotąd część sądów takie opłaty pobierała).

Co w statucie - raczej bez zmian

Zasada dotycząca formalnych relacji członek zarządu – stowarzyszenie nie wymaga specjalnej regulacji w statucie. Jak wyraźnie zapisano w art. 11 ust. 4 wymagane są uchwały– odpowiednio: walnego zebrania lub organu kontroli (komisji rewizyjnej).

Zmiana w statucie może być potrzebna, ale tylko w sytuacji kiedy już wcześniej postanowiliśmy tę kwestię w nim uregulować i regulacja ta (nasz sposób na podpisywanie umów i występowanie w sporach z członkami zarządu) nie odpowiada modelowi, który zaproponował teraz ustawodawca, i który zacznie obowiązywać 20 maja 2016 r.

Najważniejsze zmiany dotyczące stowarzyszeń zwykłych:

Najważniejsza zmiana, jaka zajdzie w kształcie stowarzyszeń zwykłych to nadanie im ułomnej osobowości prawnej. Będą "we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane". Każdy członek stowarzyszenia odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Stowarzyszenie zwykłe będzie mogło uzyskiwać środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Będzie mogło korzystać z dotacji czyli startować w konkursach. Przed nowelizacją mogło tylko zbierać składki od członków. Stowarzyszenia zwykłe będą mogły (nie będzie to obowiązek) powoływać zarząd i organ kontroli wewnętrznej oraz ubiegać się o status pożytku publicznego. Podobnie jak przed zmianami, o swoim powstaniu stowarzyszenie zwykłe będzie informować starostę. Ewidencja prowadzona przez starostów będzie ujednolicona. 

Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjji w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów dostępny TUTAJ

Poniżej możliwość pobrania pliku z nową ustawą Prawo o stowarzyszeniach

 
 

Kalendarz Imprez

Lipiec 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty

System kolejkowy

Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/


Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
www.strazbytow.powiat.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl