Kontrast:   A A A A A

Czcionka:   A A+ A++

Aktualności

grudzień
13
2022

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku

Zarząd Powiatu Bytowskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadań publicznych polegających na prowadzeniu działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

-      edukację zdrowotną i wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, w szczególności powiązanych z profilaktyką chorób układu krążenia, nowotworowych, cukrzycy oraz zaburzeń psychicznych,

-      edukację okołoporodową kobiet w ciąży,

-      prowadzenie różnych form rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej, terapii psychologicznej i pedagogicznej dla osób niepełnosprawnych,

-      organizację kampanii, programów edukacyjnych i działań związanych z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS).

Oferentami mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ww. ustawy, tj:

1)      monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

2)      edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

3)      promocję zdrowia;

4)      profilaktykę chorób;

5)      działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

6)      analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

7)      inicjowanie i prowadzenie:

a)    działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,

b)    współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;

8)      rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

9)      ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

10)   działania w obszarze aktywności fizycznej.

w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 32.000,00 zł.

Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może przekroczyć 6.000,00 zł

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, w pokoju nr 106 – Biuro Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2023 r. o godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego. Oferty otrzymane po terminie zostaną odrzucone.

Obowiązujące formularze oferty, aktualizacji oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są również na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bytowie http://bip.powiatbytowski.pl w zakładce: Ogłoszenia – Ogłoszenia wydziały – Wydział Rozwoju
i Spraw Społecznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 219 (I piętro), tel. (59) 822-80-04,
e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Formularz oferty
  3. Wzór umowy
  4. Aktualizacja oferty
  5. Formularz sprawozdania
  6. Karta oceny formalnej
  7. Karta oceny merytorycznej
  8. Klauzula RODO
 
 

UWAGA !

Informujemy,

 że w dniu 7 kwietnia 2023r.

Starostwo Powiatowe w Bytowie

i Oddział Zamiejscowy w Miastku

będą czynne w godzinach

od 7:30 do 13:00

Przepraszamy za utrudnienia

Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Marzec 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

  wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

https://www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
https://www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
https://www.zdp.pl
https://www.bip.zdpbytow.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl