Kontrast:   A A A A A

Czcionka:   A A+ A++

Aktualności

grudzień
07
2021

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku

Zarząd Powiatu Bytowskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku.

 

Niniejszy konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań publicznych:

 1. Prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

-      edukację zdrowotną i wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, w szczególności powiązanych z profilaktyką chorób układu krążenia, nowotworowych, cukrzycy oraz zaburzeń psychicznych,

-      edukację okołoporodową kobiet w ciąży,

-      prowadzenie różnych form rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej, terapii psychologicznej i pedagogicznej dla osób niepełnosprawnych.

 1. Prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez:

-      organizację programów edukacyjnych i działań o tematyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz wsparcia osób współuzależnionych,

-      organizację kampanii, programów edukacyjnych i działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-      organizacja kampanii, programów edukacyjnych i działań związanych z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS).

 

Oferentami mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ww. ustawy, tj:

1)      monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

2)      edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

3)      promocję zdrowia;

4)      profilaktykę chorób;

5)      działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

6)      analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

7)      inicjowanie i prowadzenie:

a)    działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,

b)    współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;

8)      rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

9)      ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

10)   działania w obszarze aktywności fizycznej.

w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwotach:

 • 22.000,00 zł na prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
 • 8.000,00 zł na prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może przekroczyć 5.000,00 zł

 

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 2022” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, w pokoju nr 106 – Biuro Obsługi Klienta.

 

Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2022 r. o godz. 15:30.

 

Obowiązujące formularze oferty, aktualizacji oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są również na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bytowie http://bip.powiatbytowski.pl w zakładce: Ogłoszenia – Ogłoszenia wydziały – Wydział Rozwoju

i Spraw Społecznych.

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 310 (II piętro), tel. (59) 822-80-04,

e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Formularz oferty
 3. Wzór umowy
 4. Aktualizacja oferty
 5. Formularz sprawozdania
 6. Karta oceny formalnej
 7. Karta oceny merytorycznej
 8. Klauzula RODO
 
 

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Maj 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

  wszystkie kontakty
Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Placówki Oświatowe

Gminy Powiatu

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl