Aktualności

grudzień
17
2020

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku

Zarząd Powiatu Bytowskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.

Niniejszy konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań publicznych:

1. Prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

- edukację zdrowotną i wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, w szczególności powiązanych z profilaktyką chorób układu krążenia, nowotworowych, cukrzycy oraz zaburzeń psychicznych,
- edukację okołoporodową kobiet w ciąży,
- prowadzenie różnych form rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej, terapii psychologicznej i pedagogicznej dla osób niepełnosprawnych.

2. Prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez:

- organizację programów edukacyjnych i działań o tematyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz wsparcia osób współuzależnionych,
- organizację kampanii, programów edukacyjnych i działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- organizacja kampanii, programów edukacyjnych i działań związanych z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS).

Oferentami mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ww. ustawy, tj:

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

3) promocję zdrowia;

4) profilaktykę chorób;

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

7) inicjowanie i prowadzenie:

a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,

b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

10) działania w obszarze aktywności fizycznej.

w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwotach:

 • 18.000,00 zł na prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
 • 14.000,00 zł na prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może przekroczyć 5.000,00 zł

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 2021” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, w pokoju nr 106 – Biuro Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2021 r. o godz. 15:30.

Obowiązujące formularze oferty, aktualizacji oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są również na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bytowie http://bip.powiatbytowski.pl w zakładce: Ogłoszenia – Ogłoszenia wydziały – Wydział Rozwoju
i Spraw Społecznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 310 (II piętro), tel. (59) 822-80-07,
e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Formularz oferty
 3. Wzór umowy
 4. Aktualizacja oferty
 5. Formularz sprawozdania
 6. Karta oceny formalnej
 7. Karta oceny merytorycznej
 
 

Kalendarz Imprez

Styczeń 2021
PnWtSrCzwPtSoNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

  wszystkie wydarzenia

  Kontakt

  Starostwo Powiatowe w Bytowie

  77-100 Bytów
  ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

  tel:  (59) 822 80 00
  fax: (59) 822 80 01

  starostwo@powiatbytowski.pl

      wszystkie kontakty

  System kolejkowy

  Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

  https://bezkolejki.eu/spbytow/


  Godziny pracy

  Poniedziałek            7:30 - 15:30
  Wtorek            7:30 - 15:30
  Środa            7:30 - 15:30
  Czwartek            7:30 - 15:30
  Piątek            7:30 - 15:30

  Stacje meteo

  Gminy Powiatu

  Placówki Oświatowe

  Jednostki Organizacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy

  www.bytow.praca.gov.pl/


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  www.pcprbytow.pl/

  Zarząd Dróg Powiatowych
  www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

  Służby, inspekcje, straże

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

  Komenda Powiatowa Policji
  www.bytow.policja.gov.pl

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  www.pssebytow.bip.gov.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  www.bip.piwbytow.pl 

  Spółki Prawa Handlowego

  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
  www.szpital-bytow.com.pl

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
  http://www.pksbytow.pl