Aktualności

grudzień
12
2019

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

Zarząd Powiatu Bytowskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku.

Niniejszy konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań publicznych:

1.Prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

- wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, w szczególności powiązanych z profilaktyką chorób układu krążenia, nowotworowych, cukrzycy oraz zaburzeń psychicznych,
- edukację okołoporodową kobiet w ciąży,
- prowadzenie różnych form rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej, terapii psychologicznej i pedagogicznej dla osób niepełnosprawnych.

2. Prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez:

- organizację programów edukacyjnych i działań o tematyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- organizację kampanii, programów edukacyjnych i działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- organizacja kampanii, programów edukacyjnych i działań związanych z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS).

Oferentami mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ww. ustawy, tj:

1) monitorowania i oceny stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
2) edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
3) promocji zdrowia;
4) profilaktyki chorób;
5) działań w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
6) analizy adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
7) inicjowania i prowadzenia:

a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,
b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;

8) rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
9) ograniczania nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
10) działań w obszarze aktywności fizycznej.

w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwotach:

  • 18.000,00 zł na prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
  • 14.000,00 zł na prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może przekroczyć 5.000,00 zł

Oferta nie podlega dalszej ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1)  złożenie oferty po terminie,
2) wnioskowania o kwotę przekraczającą wysokość środków finansowych określonych w części III ogłoszenia,
3) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu,
4) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
5) złożenie oferty przez organizację, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinach objętych konkursem, tj. określonych w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
6) złożenie oferty niepodpisanej lub podpisanej przez osoby nieupoważnione/nieuprawnione do tego - zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 2020” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, w pokoju nr 106 – Biuro Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa 8 stycznia 2020 r. o godz. 15:30.

Obowiązujące formularze oferty, aktualizacji oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są również na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bytowie http://bip.powiatbytowski.pl w zakładce: Ogłoszenia – Ogłoszenia wydziały – Wydział Rozwoju
i Spraw Społecznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 309 (II piętro), tel. (59) 822-80-04,
e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Formularz oferty
  3. Wzór umowy
  4. Aktualizacja oferty
  5. Formularz sprawozdania
  6. Karta oceny formalnej
  7. Karta oceny merytorycznej
 
 

Kalendarz Imprez

Sierpień 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty

System kolejkowy

Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/


Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
www.strazbytow.powiat.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl