Aktualności

luty
26
2020

II konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

II konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

 

Zarząd Powiatu Bytowskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ogłasza II konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku.

Niniejszy konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań publicznych:

Prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

- wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, w szczególności powiązanych z profilaktyką chorób układu krążenia, nowotworowych, cukrzycy oraz zaburzeń psychicznych,

- prowadzenie różnych form rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej.

 

Oferentami mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ww. ustawy, tj:

1) monitorowania i oceny stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

2) edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

3) promocji zdrowia;

4) profilaktyki chorób;

5) działań w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

6) analizy adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

7) inicjowania i prowadzenia:

a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,

b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;

8) rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

9) ograniczania nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

10) działań w obszarze aktywności fizycznej.

w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w wysokości 8.900,00 zł.

Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może przekroczyć 5.000,00 zł

Oferta nie podlega dalszej ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie,

2) wnioskowania o kwotę przekraczającą wysokość środków finansowych określonych w części III ogłoszenia,

3) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu,

4) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

5) złożenie oferty przez organizację, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinach objętych konkursem, tj. określonych w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,

6) złożenie oferty niepodpisanej lub podpisanej przez osoby nieupoważnione/nieuprawnione do tego - zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „II Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 2020” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, w pokoju nr 106 – Biuro Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa 11 marca 2020 r. o godz. 15:30.

Obowiązujące formularze oferty, aktualizacji oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są również na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bytowie http://bip.powiatbytowski.pl w zakładce: Ogłoszenia – Ogłoszenia wydziały – Wydział Rozwoju
i Spraw Społecznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 309 (II piętro), tel. (59) 822-80-04,
e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl


 
 

Kalendarz Imprez

Kwiecień 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

  wszystkie wydarzenia

  Kontakt

  Starostwo Powiatowe w Bytowie

  77-100 Bytów
  ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

  tel:  (59) 822 80 00
  fax: (59) 822 80 01

  starostwo@powiatbytowski.pl

      wszystkie kontakty

  System kolejkowy

  Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

  https://bezkolejki.eu/spbytow/


  Godziny pracy

  Poniedziałek            7:30 - 15:30
  Wtorek            7:30 - 15:30
  Środa            7:30 - 15:30
  Czwartek            7:30 - 15:30
  Piątek            7:30 - 15:30

  Stacje meteo

  Gminy Powiatu

  Placówki Oświatowe

  Jednostki Organizacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy

  www.bytow.praca.gov.pl/


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  www.pcprbytow.pl/

  Zarząd Dróg Powiatowych
  www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

  Służby, inspekcje, straże

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  www.strazbytow.powiat.pl

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

  Komenda Powiatowa Policji
  www.bytow.policja.gov.pl

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  www.pssebytow.bip.gov.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  www.bip.piwbytow.pl 

  Spółki Prawa Handlowego

  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
  www.szpital-bytow.com.pl

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
  http://www.pksbytow.pl