Kontrast:   A A A A A

Czcionka:   A A+ A++

Aktualności

czerwiec
01
2016

Ćwiczenia powiatowych służb i straży „DRUTEX – 2016”

Dnia 30 maja br. na terenie zakładu produkcyjnego „DRUTEX” S.A. odbyło się ćwiczenie zgrywające pracowników zakładu, straży pożarnej, służb medycznych i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego polegające na organizacji i prowadzeniu działań ratowniczych podczas pożaru substancji chemicznej. W założeniu ćwiczenia zapaleniu uległ chemiczny granulat PCV do produkcji profili okiennych. Po nieudanej próbie opanowania pożaru przy pomocy gaśnicy pożar rozprzestrzenił się.

Na tym etapie pracownicy zakładu wszczęli alarm pożarowy /z powiadomieniem kierownictwa i Państwowej Straży Pożarnej (PSP)/, ewakuowali pracowników, wyłączyli energię elektryczną i rozpoczęli gaszenie przy pomocy wewnętrznej sieci hydrantowej. Kontynuowali działania do przyjazdu jednostek PSP ponosząc jednak pewne straty.

      W kolejnym etapie prowadzenie działań ratowniczych przejęli strażacy PSP przy pomocy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Na miejsce dojechały też powiadomione karetki Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o, które przystąpiły do segregacji /triage/ i ratowania rannych pracowników wynoszonych z hali zakładowej przez odpowiednio wyposażone zespoły strażaków PSP. Pozostali strażacy PSP i OSP pomagali ZRM i budowali linie i magistrale wodne niezbędne do gaszenia palącej się hali.

     W międzyczasie na teren działania dotarł Komendant Powiatowy PSP, który przejął dowodzenie nad działaniami ratowniczymi. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego analizował sytuację pod kątem zagrożenia skażenia powietrza (analiza składu skażonego powietrza, kierunek przemieszczania się skażonej chmury, powiadamianie poprzez media zagrożonych mieszkańców), dostarczania wyżywienia ratownikom, organizował /w razie potrzeby/ pomoc psychologiczną dla krewnych poszkodowanych oraz współpracował z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie organizowania niezbędnej pomocy.

       Ok. godziny 1715 ćwiczenia zakończono zbiórką uczestników i omówieniem przebiegu ćwiczeń, które przebiegały sprawnie i wniosły wkład w doskonalenie swoich działań przez ratowników, a także potwierdziły ważność współdziałania między kierownictwem i pracownikami zakładu, a służbami ratowniczymi powiatu.
        Na ćwiczeniach obecny był z ramienia władz powiatu Wicestarosta Bytowski Pan Zbigniew Batko. Ćwiczenia obserwował też Burmistrz Bytowa Pan Ryszard Sylka, który w realnych warunkach jako Szef Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego czynnie uczestniczyłby w działaniach ratowniczych. Przyglądał się też ćwiczeniom gospodarz Pan Leszek Gierszewski – Prezes Zarządu „DRUTEX” S.A.

W ćwiczeniu uczestniczyło oraz obsługiwało łącznie ok. 140 osób.
 
 

Kalendarz Imprez


Najbliższe wydarzenia

  wszystkie wydarzenia

  Kontakt

  Starostwo Powiatowe w Bytowie

  77-100 Bytów
  ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

  tel:  (59) 822 80 00
  fax: (59) 822 80 01

  starostwo@powiatbytowski.pl

      wszystkie kontakty

  System kolejkowy

  Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

  https://bezkolejki.eu/spbytow/


  Godziny pracy

  Poniedziałek            7:30 - 15:30
  Wtorek            7:30 - 15:30
  Środa            7:30 - 15:30
  Czwartek            7:30 - 15:30
  Piątek            7:30 - 15:30

  Stacje meteo

  Gminy Powiatu

  Placówki Oświatowe

  Jednostki Organizacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy

  www.bytow.praca.gov.pl/


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  www.pcprbytow.pl/

  Zarząd Dróg Powiatowych
  www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

  Służby, inspekcje, straże

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  www.strazbytow.powiat.pl

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

  Komenda Powiatowa Policji
  www.bytow.policja.gov.pl

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  www.pssebytow.bip.gov.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  www.bip.piwbytow.pl 

  Spółki Prawa Handlowego

  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
  www.szpital-bytow.com.pl

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
  http://www.pksbytow.pl