Aktualności

kwiecień
07
2021

12 edycja Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie”

                Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza 12 edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program współfinansowany jest również ze środków jednostek samorządowych: Gmina Bytów, Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina Miastko, Gmina Studzienice, Gmina Trzebielino, Gmina Tuchomie i Zarząd Powiatu bytowskiego.

Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl od dnia 13 maja 2021 roku do dnia 14 czerwca 2021 roku do godz. 24.00.

Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. Łączna pula przeznaczona na granty w 2021 roku wynosi: 55 000 zł.

W 12 edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty na  kwotę dotacji nie przekraczającej 6.000 zł. Harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 01.07.2021 roku a 31.12.2021 r.

UWAGA!!! W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2/3 miesiące). Wyjątkiem będzie finansowane działań akcyjnych i jednorazowych, ale wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii. Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań. Dopuszcza się realizacje specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z pandemią.

Organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma obowiązek zaplanowania  wkład własnego w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej  (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2021 roku projektów służących walce z pandemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

 

Terminy:

13.05.2021 r. – 14.06.2021 r.- składanie wniosków poprzez generator on-line

15.06.2021 r. – ocena formalna

17-28.062021 r.  – ocena merytoryczna

30.06.2021 r.  – ogłoszenie wyników.

 

W dniach od 07 kwietnia 2021 r. do końca okresu składania wniosków tj. do 12 maja odbędą się spotkania informacyjne stacjonarne i on-line.  Zapraszamy do umawiania się na konsultacje.

Kontakt: Koordynator Programu „Działaj Lokalnie”: Anita Radtke

Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

Ul. Podzamcze 34 ,77-100 Bytów , tel. 59 721 24 77

https://fundacjaparasol.org/dzialaj-lokalnie , e-mail: biuro@fundacjaparasol.org

WWW.FUNDACJAPARASOL.ORG

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-16:00.

 

 
 

Kalendarz Imprez


Najbliższe wydarzenia

  wszystkie wydarzenia

  Kontakt

  Starostwo Powiatowe w Bytowie

  77-100 Bytów
  ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

  tel:  (59) 822 80 00
  fax: (59) 822 80 01

  starostwo@powiatbytowski.pl

      wszystkie kontakty

  System kolejkowy

  Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

  https://bezkolejki.eu/spbytow/


  Godziny pracy

  Poniedziałek            7:30 - 15:30
  Wtorek            7:30 - 15:30
  Środa            7:30 - 15:30
  Czwartek            7:30 - 15:30
  Piątek            7:30 - 15:30

  Stacje meteo

  Placówki Oświatowe

  Gminy Powiatu

  Jednostki Organizacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy

  www.bytow.praca.gov.pl/


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  www.pcprbytow.pl/

  Zarząd Dróg Powiatowych
  www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

  Służby, inspekcje, straże

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

  Komenda Powiatowa Policji
  www.bytow.policja.gov.pl

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  www.pssebytow.bip.gov.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  www.bip.piwbytow.pl 

  Spółki Prawa Handlowego

  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
  www.szpital-bytow.com.pl

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
  http://www.pksbytow.pl