Roczny program współpracy i otwarty konkurs ofert

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2019 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2018 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r.więcej

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w związku ze zbliżającym się ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Stowarzyszenie Bytowska Inicjatywa Młodzieżowa 25 października 2018 r. złożyło ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. OHP Daje Radę "część 1".więcej

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.więcej

Konkurs ofert na wybór podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej (na lata 2019 -2023) w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej na 70 miejsc dla dzieci i młodzieży żeńskiej niepełnosprawnych intelektualnie w Parchowie, przy ulicy Kasztanowej 2.więcej

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Bytowskiego na podstawie przesłanych przez organizacje pozarządowe opinii dnia
4 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy (…) na rok 2019”, którą skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych

Zarząd Powiatu Bytowskiego 28 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2018/2019 wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości

więcej

PRACE DOT. TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2019 R

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach dot. tworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

więcej

OTWARTY KONKURS OFERT 2018/2019 - STYPENDIA POMOSTOWE

Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

więcej

Oferta z własnej inicjatywy - Festiwal Wojsława

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA 20 kwietnia 2018 r. złożyło ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Festiwal Wojsława".

więcej

OFERTA Z WŁASNEJ INICJATYWY - KONCERT PEDAGOGÓW

Stowarzyszenie "MiastkoRazem" 4 kwietnia 2018 r. złożyło ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Koncert Pedagogów".

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 20 lutego br. dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; nauki i edukacji; wspierania organizacji pozarządowych; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z zakresu ekologii i ochrony środowiska, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

Szczegółowy podział kwot na wszystkie zadania do pobrania w załączniku.

więcej

PIENIĄDZE NA SPORT I TURYSTYKĘ PODZIELONE

Zarząd Powiatu Bytowskiego dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu sportu oraz turystyki, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2018 R

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz rozdziałem XII ust. 2 pkt. 3 Uchwały Rady Powiatu Bytowskiego Nr XXIX/230/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2018” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

więcej

KONKURS OFERT NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYTOWSKIEGO W 2018 ROKU.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 14 listopada 2017 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

więcej

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2018 R.

Rada Powiatu Bytowskiego 26 października br. podjęła uchwałę w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządoymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".więcej

Podmiot wdrażający Program Stypendiów Pomostowych – Wyniki konkursu

Zarząd Powiatu Bytowskiego 5 września 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2017/2018 wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.

więcej

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2018

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Bytowskiego na podstawie przesłanych przez organizacje pozarządowe opinii dnia 29 września 2017 r. podjął uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy (…) na rok 2018”, którą skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

więcej

Oferta z własnej inicjatywy „Świat wokół nas - warsztaty plastyczno fotograficzne dla osób z niepełnosprawnością”

Fundacja "Sprawni Inaczej" 21 lipca 2017r. złożyła ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. „Świat wokół nas - warsztaty plastyczno fotograficzne dla osób z niepełnosprawnością”

więcej

Otwarty konkurs ofert 2017/2018

Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

więcej

Oferta z własnej inicjatywy "Kaszubska sesja w plenerze"

Stowarzyszenie "Jesteśmy" 10 maja 2017 r. złożyło ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Kaszubska sesja w plenerze".

 

więcej

PRACE DOT. TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2018 R.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach dot. tworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.więcej

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 14 lutego br. dokonał podziału środków finansowych na zadania, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2017 r.więcej

Pieniądze na sport i turystykę podzielone

Zarząd Powiatu Bytowskiego dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu sportu oraz turystyki, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w 2017 r.więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Stowarzyszenie „MiastkoRazem” 2 grudnia 2016 r. złożyło ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Koncert kolęd".
więcej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2017 R.

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty.
więcej

Konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2017 roku.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 8 listopada 2016 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.więcej

Oferta z własnej inicjatywy

Stowarzyszenie Osób i Dzieci Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" 3 października 2016 r. złożyło ofertę z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego pn. "Moralny, znaczy tolerancyjny i bez uprzedzeń".więcej

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2017

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Bytowskie na podstawie przesłanych przez organizacje pozarządowe opinii dnia 21 września 2016 r. podjął uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy (…) na rok 2017”, którą skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

więcej

Podmiot wdrażający Program Stypendiów Pomostowych – Wyniki konkursu

Zarząd Powiatu Bytowskiego 29 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2016/2017 wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.

więcej

 

System kolejkowy

Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

http://www.webqms2.pl/spbytow/


Kalendarz Imprez

Listopad 2018
PnWtSrCzwPtSoNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Badanie Satysfakcji Klientów

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
www.strazbytow.powiat.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl