Aktualności

grudzień
21
2017

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

Zarząd Powiatu Bytowskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2237), ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Niniejszy konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań publicznych:

1. Prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

- wspieranie działań promujących zdrowy styl życia,
- organizację szkoleń i programów w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- prowadzenie różnych form rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej, terapii psychologicznej i pedagogicznej dla osób niepełnosprawnych.

2. Prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez:

- organizację programów edukacyjnych, konkursów, pokazów, spektakli i działań o tematyce
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- organizację kampanii, programów edukacyjnych i działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferentami mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 pkt 2, 3, 4, 5 i 9 ww. ustawy, tj:

1) edukacji zdrowotnej dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
2) promocji zdrowia;
3) profilaktyki chorób;
4) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
5) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwotach:

1) 17.000,00 zł na prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
2) 11.000,00 zł na prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może przekroczyć 6.000,00 zł

Oferta nie podlega dalszej ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie,

2) wnioskowania o kwotę przekraczającą wysokość środków finansowych określonych w części III ogłoszenia,

3) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu,

4) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

5) złożenie oferty przez organizację, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinach objętych konkursem, tj. określonych w art. 2 pkt 2, 3, 4, 5 i 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,

6) złożenie oferty niepodpisanej lub podpisanej przez osoby nieupoważnione/nieuprawnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Oferty konkursowe (na załączonym formularzu) wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 2018” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, w pokoju nr 106 – Biuro Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa 9 stycznia 2018 r. o godz. 15:30.

Obowiązujące formularze oferty, aktualizacji oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są również na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bytowie http://bip.powiatbytowski.pl w zakładce: Ogłoszenia – Ogłoszenia wydziały – Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 309 (II piętro), tel. (59) 822-80-04, e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl

 

 
 

System kolejkowy

Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

http://www.webqms2.pl/spbytow/


Kalendarz Imprez

Październik 2018
PnWtSrCzwPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Badanie Satysfakcji Klientów

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
www.strazbytow.powiat.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl