Aktualności

luty
26
2018

Konkurs NASZ PATRIOTYZM

Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza konkurs na najciekawsze działania promujące postawy patriotyczne ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • kształtowanie więzi i poczucia tożsamości narodowej,
 • wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem,
 • korzystanie z dorobku kulturowego i duchowego naszych pokoleń,
 • uświadomienia pozycji dzieci i młodzieży w tworzeniu najnowszej historii i ich zaangażowania w czasy, w jakich żyją,
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego.

ZADANIA WSPÓŁORGANIZOWANE W RAMACH KONKURSU:

 • projekty edukacyjne o tematyce patriotycznej, w szczególności: warsztaty, wystawy, konkursy, „lekcje żywej historii”, olimpiady,
 • programy edukacyjne i projekty multimedialne,
 • projekty wydawnicze i badawcze z zakresu świadomości obywatelskiej, kulturowej i historycznej,
 • konferencje i seminaria,
 • rekonstrukcje historyczne odwołujące się do lokalnych tradycji,
 • widowiska i imprezy plenerowe,
 • imprezy kulturalne i sportowe upamiętniające znane postacie, w tym postacie historyczne, zasłużone dla kraju, powiatu czy gminy,
 • itp.: zadania spełniające cele i założenia programu.

Preferowane będą zadania nawiązujące do rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w wymiarze krajowym i lokalnym.

ADRESACI PROGRAMU:

 • szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu bytowskiego,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki organizacyjne prowadzące działalność kulturalną oraz placówki oświatowe z terenu powiatu bytowskiego,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:

 • 1 kwietnia 2018 – 15 grudnia 2018 rok

TRYB NABORU I WYBORU WNIOSKÓW ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPÓŁORGANIZACJĘ ZADAŃ:

 • wnioski (w formie papierowej) na realizację zadań w ramach konkursu należy składać na formularzu wniosku, który stanowi załącznik Nr 1.1 do niniejszego Regulaminu do dnia 21 marca (środa) 2018 r. do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pokój nr 106) w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „NASZ PATRIOTYZM” (decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Bytowie),
 • wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane,
 • za błąd formalny uznaje się:
  • brak pieczęci wnioskodawcy i podpisu osoby upoważnionej pod wnioskiem,
  • złożenie wniosku po terminie.

DO ODRZUCENIA WNIOSKU WYSTARCZY ZAISTNIENIE JEDNEJ Z WYŻEJ WYMIENIONYCH OKOLICZNOŚCI 

 • wnioskodawca może zostać wezwany do korekty lub uzupełnienia wniosku w przypadku: błędów merytorycznych lub rachunkowych we wniosku,.
 • złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków finansowych,
 • środki finansowe mogą zostać przyznane w 100%, jednak nie więcej niż 1.500 zł,
 • nie będą brane pod uwagę zadania, które zostały już dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Bytowie w 2018 roku w ramach otwartego konkursu ofert,
 • ostatecznego wyboru wniosków dokona Zarząd Powiatu Bytowskiego,
 • od decyzji Zarządu Powiatu Bytowskiego nie przysługuje odwołanie.

WARUNKI ROZLICZENIA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

 • wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanych środków finansowych na podstawie faktury wystawionej na Powiat Bytowski i opisowego sprawozdania merytorycznego ze zrealizowanego zadania.

OGŁOSZENIE KONKURSU:

 • Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bytowie www.powiatbytowski.pl, gdzie znajdzie się również pełna dokumentacja konkursowa wraz z formularzem wniosku o przyznanie środków finansowych na współorganizację danego zadania.

INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU:

 • Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, (pok. Nr 214), tel. (59) 822 8003, e-mail: m.paszylk@powiatbytowski.pl.

 

 
 

System kolejkowy

Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

http://www.webqms2.pl/spbytow/


Kalendarz Imprez

Marzec 2019
PnWtSrCzwPtSoNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Badanie Satysfakcji Klientów

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
www.strazbytow.powiat.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl